آدم متقی را دیده ای! آن که نه در ظاهر، که سروپایش تقواست. دیده ای که چه دلنشین است؟!

وقتی در شعاع وجودش وارد شوی، و اگر به واقع بدانی که کیست، دلت قرار می گیرد.

سبک می شوی ؛ آرام میگیری.

بخصوص اگر ساده پوش باشد؛ 

وخوش فکرت هم باشد ؛

همیشه، حرفهای مگو داشته باشد!

اگر بهتر از تو بشناسدت ...

و بخصوص، اگر معلم ات هم باشد!

دعوایت هم می کند گاهی...

سرت داد هم می کشد حتی!

اما دلگیر نمی شوی؛ چون راست است. چون حق می گوید. حرف حق، تلخش هم دلنشین است.بخصوص اگر از زبان او باشد

خیلی دلنشین است. خدا را صدها هزار بار شکر برای وجودش. برای توفیق داشتنش.

تقدیم به معلمان خوبم؛


پی نوشت: گرچه عمیقا دلم میخواهد؛ اما شاید بهتر باشد که نامشان را نیاورم؛ نسیم محبت از قلبم، خود به گوش دلشان می رساند...برچسب‌ها: معلم
تاریخ : 3 دی 1392 | 08:20 ب.ظ | نویسنده : ح.باغبان | نظرات (0)