X
تبلیغات
زولا

خنده ام میگیرد از جماعت اوکراین!
که چه ساده بازیچه شده اند...
آمریکا از روسیه خوشش نمی آید ؛
شاید هم دلش از او پر است؛
 آخر روسیه ساز مخالف زد ؛
نگذاشت سوریه جنگ شود؛
برای نفع شخصی خودش بود؛ اما به هر حال نگذاشت؛
به مذاق آمریکا خوش نیامد ؛
در به در پی چاره میگشت، تا  ضرب شستی نشان روسیه دهد؛
یک عده مردم ساده شده اند پیاده نظام دلخوشی یا ناخوشی آمریکا!
به همین سادگی!


تاریخ : 4 اسفند 1392 | 11:25 ب.ظ | نویسنده : ح.باغبان | نظرات (3)